Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Terapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty, z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach.   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to forma […]

czytaj dalej

Pedagogiczna

Specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i matematyce rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. TERMINOLOGIA:Wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub w izolacji: DYSLEKSJA: trudności w czytaniu (zaburzona technika, poprawność i tempo procesu) DYSORTOGRAFIA: […]

czytaj dalej

Szkoła dla rodziców i wychowawców

O programie: Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, za cel stawiają sobie nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Ma on również na celu wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych, czasem bardzo trudnych i skomplikowanych  kontaktach z dziećmi. Lepsze porozumiewanie się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń […]

czytaj dalej

Logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Nieprawidłowa czy niewyraźna mowa oraz ubogi zasób słów to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych […]

czytaj dalej