Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Tokarnia

Siedziba Punktu Konsultacyjnego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni. Telefon: Sekretariat Szkoły Podstawowej 12 274 70 18.