Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Pracownicy

mgr Mariusz Maniecki – Dyrektor Poradni, przewodniczący Zespołu Orzekającego

mgr Maria Klakla – psycholog
mgr Maria Zdybał – psycholog
mgr Barbara Piasecka – psycholog
mgr Beata Wójtowicz – psycholog, mediator
mgr Małgorzata Kubiak- psycholog, psychoterapeuta
mgr Agnieszka Kolbiarz-Juszczak – psycholog, terapeuta eeg biofeedback
mgr Magdalena Jakubowska-Tylus – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Aneta Dziewońska – psycholog
mgr Elżbieta Kalina Ślusarczyk- psycholog, mediator
mgr Justyna Kokoszka- psycholog, psychoterapeuta
mgr Grażyna Bess – pedagog – specjalista terapii pedagogicznej
mgr Katarzyna Lampa – pedagog, psycholog, tyflopedagog,terapeuta Instrumental Enrichment (IE)
mgr Beata Malina – pedagog terapeuta
mgr Danuta Hodurek – pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Julia Tomaszewska- pedagog, surdopedagog, terapeuta eeg biofeedback
mgr Lidia Qashou – logopeda
mgr Alicja Mazur – Łyszczarz – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Marzena Piętka – logopeda, neurologopeda