Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Informacje ogólne

O poradni

KONCEPCJA PRACY Wizja Poradnia jako aktywna instytucja wspomagająca rodzinę, szkołę oraz środowisko lokalne w dziedzinach wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę, diagnozę, terapię, doradztwo i konsultacje. Misja Naszym zadaniem jest prowadzenie wnikliwej diagnozy, skutecznej terapii, udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i ich rodzin. Klientami Poradni są: dzieci i młodzież, ich […]

czytaj dalej

Pracownicy

mgr Mariusz Maniecki – Dyrektor Poradni, przewodniczący Zespołu Orzekającego mgr Maria Klakla – psycholog mgr Maria Zdybał – psycholog mgr Barbara Piasecka – psycholog mgr Beata Wójtowicz – psycholog, mediator mgr Małgorzata Kubiak- psycholog, psychoterapeuta mgr Agnieszka Kolbiarz-Juszczak – psycholog, terapeuta eeg biofeedback mgr Magdalena Jakubowska-Tylus – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mgr Aneta […]

czytaj dalej

Nasza oferta

BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE: możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży dojrzałości szkolnej dziecka przyczyn ogólnych trudności w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i matematyce przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji uzdolnień związanych z wyborem zawodu trudności logopedycznych DORADZTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE: problemów wychowawczych indywidualnych […]

czytaj dalej

Harmonogram pracy

czytaj dalej