Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Archiwum aktualności

Komunikat

1 września 2020

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Dostęp do pomieszczeń biurowych i gabinetów w budynkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2 i ul. Jagiellońskiej 4 oraz w Sułkowicach ul. Sportowa 51

jest nadal ograniczony.

Od dnia 1 września 2020 r. zwiększamy liczbę spotkań realizowanych

 bezpośrednio na terenie placówki (praca stacjonarna)

jednocześnie realizując część pracy w formie dyżurów telefonicznych.

Zarówno badania jak i terapie realizujemy stacjonarnie. Wywiady, omówienie wyników badań oraz konsultacje i porady z rodzicami realizujemy, o ile to możliwe, poprzez rozmowę telefoniczną.

Zgłoszenie dziecka na badanie odbywa się przez złożenie wniosku w sekretariacie Poradni lub wysyłając na adres e-mail.

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu wizyty dostępny: TUTAJ

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

Powinien także zapoznać się z informacjami na temat badania psychologicznego i poinformować o nich dziecko.

 Informacje o badaniu psychologicznym dostępne: TUTAJ

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.


Archiwum aktualności

Zmiana adresu Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

18 stycznia 2021

Zmieniła się siedziba Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, EEG, Biofeedback. Nowy adres to: ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice. Numer telefonu jest bez zmian. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu.


Archiwum aktualności

FERIE ZIMOWE – INFOLINIA

4 stycznia 2021

Masz problem?

Potrzebujesz porozmawiać ze specjalistą?

ZADZWOŃ DO NAS!!!!

PORADNIA UDZIELA POMOCY:

 • psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej

PROWADZIMY PORADNICTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE:

 • problemów emocjonalnych
 • trudności wychowawczych
 • indywidualnych problemów rodzinnych i rówieśniczych
 • trudności dydaktycznych
 • innych problemów zgłaszanych przez rodziców

W ramach wszechstronnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych uruchamiamy infolinię. Pod
wskazanym poniżej numerem codziennie od 8.00 do 15.00 można zgłosić swój problem i uzyskać informację o
możliwym wsparciu.

Nasi specjaliści pełnić będą dyżury telefoniczne oraz będą dostępni w bezpośrednim indywidualnym kontakcie
udzielając Państwa dzieciom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

INFOLINIA: 12 272 05 89

NA BIEŻĄCO WYKONUJEMY TAKŻE BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE I LOGOPEDYCZNE:

 • możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
 • przyczyn ogólnych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • przyczyn problemów wychowawczych i emocjonalnych
 • uzdolnień związanych z wyborem zawodu
 • trudności logopedycznych

Badania realizujemy po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.


Archiwum aktualności

Komunikat

22 czerwca 2020

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Dostęp do pomieszczeń biurowych i gabinetów w budynkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2 i ul. Jagiellońskiej 4 oraz w Sułkowicach ul. Sportowa 51

jest ograniczony.

Od dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększamy liczbę spotkań realizowanych

bezpośrednio na terenie placówki (praca stacjonarna) o zajęcia terapii

(psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej)

Zarówno badania jak i terapie realizujemy stacjonarnie wyłącznie w sytuacji, gdy procedura badania/terapii nie pozwala na pracę zdalną.

Wizyty ustalane są przez bezpośredni kontakt z pracownikami:

e-mail lub telefon zgodnie z harmonogramem pracy pracowników Poradni

(harmonogram i adresy e-mail dostępne: TUTAJ).

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89  tel. 519 618 312  i ul. Jagiellońska 4  tel. 519 618 310

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

 

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.


Archiwum aktualności

Komunikat

14 maja 2020

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Dostęp do pomieszczeń biurowych i gabinetów w budynkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2 i ul. Jagiellońskiej 4 oraz w Sułkowicach ul. Sportowa 51

jest ograniczony.

Od dnia 18 maja 2020 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest

w formie pracy zdalnej oraz bezpośrednio na terenie placówki

wyłącznie w sytuacji, gdy procedura badania/terapii nie pozwala na pracę zdalną.

Wizyty ustalane są przez bezpośredni kontakt z pracownikami:

e-mail lub telefon zgodnie z harmonogramem pracy pracowników Poradni

(harmonogram i adresy e-mail dostępne: TUTAJ).

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89  tel. 519 618 310  tel. 519 618 312

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.